Astrolojide burçlar nedir, ne işimize yararlar?

Astrolojinin merkezinde harita adını verdiğimiz, belli bir anın gökyüzü resmi bulunmaktadır. Bu resim, yıldızların (5 gezegen ile Güneş ve Ay) yeryüzünden nasıl göründüğünün resmidir. Bu yıldızlar gökyüzünde 12 burçtan oluşan sanal bir burçlar kuşağı üzerinde değişik burçlara dağılmışlardır.

Bu anlamda burçlar, 12 odalı büyük bir evin odalarıdır diyebiliriz. Bu 12 odalı evde 7 yıldız yaşar, her biri belli bir odada yer alır. Bazen birden fazla yıldız aynı odada yer alabilir.

İşte bu odalardan her birine burç diyoruz. Günümüzde bu 12 odadan sadece Güneş’in bulunduğu oda dikkate alınıp Güneş’in olduğu burca o insanın burcu denmektedir. Yani doğum haritasında Güneş’i İkizler’de olan bir insana günümüzde bu insanın burcu İkizler’dir diyoruz. Modern astrolojinin en büyük hatası da burdan başlıyor çünkü astrolojide bir insanın burcu diye bir şey olamaz.

Astrolojide insanın burcu yoktur, doğum haritası vardır ve bu harita 12 burçtan oluşmaktadır. Bu 12 burcun hepsi o insan için geçerlidir çünkü 12 burçtan oluşan 12 ev, o kişinin hayatının değişik yönlerini temsil etmektedir.

Benzer bir şekilde, boş ev diye bir kavram da yoktur çünkü her evin bir yönetici gezegeni vardır ve bu gezegenler harita üzerinde incelenebilir durumdadırlar. Bu yüzden herhangi bir evin veya burcun boş olması o ev için bir şey ifade etmez.

Günümüzde bütün bunlar yanlış anlaşılmıştır. Meşhur astroloji okullarında meşhur astrologların verdiği eğitimlerde de bu hatalar tekrar edilmektedir. Bu hatalar sonucu ortaya çıkan astroloji yanlış olduğu için yanlış sonuçlar verince, astrolojinin itibarı zedelenmiştir. Oysa maalesef astroloji; medyada gördüğünüz bu zırcahil zırvalar değildir.

Astroloji kadim bir gelenektir ve insana faydalı bilgiler içerir.

Seans bilgileri için seans sayfasına bakınız.