Blog

Astrolojide Güneş Burcuyla İlgili Yanılgılar

Günümüzde kendi aramızda filanca insanın burcu şudur dediğimiz türden bir “burçlar” inancı var. Bu inanç astrolojiyle alakası olmayan bir inanç. Zaten öyle sanıldığı kadar eski de değil, topu topu yüz yıllık bir geçmişe sahip.

Binlerce yıldır var olan astrolojide insanın burcu şudur diye bir anlatım yoktur. İnsanların burcu olmaz, 12 burçtan oluşan haritaları olur. 20.yy’da büyük bir yanılsama olarak ortaya çıkan bu burç konusu günümüzde de aynı hatalarla devam ediyor. En tanınmış astrologlar bile medyada “biz bunları aslında yükselene göre yazıyoruz ama Güneş burcunuza göre de dinleyebilirsiniz” diyorlar (astrovole yayın hayatına başlamadan önce yükselenden bahseden de yoktu). Hatta bazıları bu yanlışı daha da ileri götürüp “yükseleni, güneşi veya ayı şu burçta olanlar” diye söze başlıyorlar.

Astroloji adına bu hatanın yumuşatılacak bir tarafı yok. Astrolojik anlatımlar 7 gök cisminin burçlar kuşağı üzerindeki konumlarına ve seyirlerine göre yapılır. Bu yorumlar yapılırken bunun kişileri ilgilendiren kısmı kesinlikle ve sadece yükselen üzerine kuruludur. Çünkü yükselen bir insanın 12 burç ve 12 evden oluşan doğum haritasının birinci evidir. Anlatılan olay hangi burçta gerçekleşiyorsa; o burç hangi yükselenin kaçıncı evi ise, bu anlatımların kişinin hayatında hangi alanda gerçekleşeceği bununla ilgilidir.

Bu anlatım size karışık gelebilir ama bu konuyu anlatmanın daha basit bir yolu yoktur.

Dünya çapında binlerce, on binlerce astrolog bu hataları yapmakta hatta bazıları bu hatayı bilerek yapmaktadır. Bunun en önemli nedeni yanlış alışkanlıklar ve yayın yönetmenlerinin astrologlar üzerinde kurduğu baskılardır. Derler ki sen bunu yine de böyle yaz böyle anlat çünkü insanlar buna alışık, zaten diğer türlü çok karışık olur kimse dinlemez.

İşte bu yüzden astroloji bu yanlış alışkanlık içerisinde boğulmuştur. Medyada astrolojik yayınları gören zeki insanlar da haklı olarak “insanlar 12 burca mı ayrılırmış olur mu öyle saçmalık” diyerek astrolojiden uzak durmaktalar.

Oysa iki gerçek var ki değişmiyor: 1) İnsanların burcu diye bir şey yoktur. 2) Herkesin bir doğum haritası vardır ve kişisel anlamda astroloji bu doğum haritası üzerinden yapılır.

Merkür baskı altında

Merkür, kendisi için zararlı olarak tabir ettiğimiz Balık burcundaki seyrini sürdürüyor. Ancak bu yetmezmiş gibi 5 Mart’ta geri harekete başlayacak. Hem Balık burcunda hem de geri harekette olan Merkür, retro bittikten sonra da Balık burcundaki düz seyrine devam edecek. Merkür’ün ağır baskı altındaki bu durumu 17 Nisan’da Koç burcuna geçene kadar sürecek.

Bu süre boyunca doğum haritalarınızda İkizler ve Başak burçlarına denk düşen evlerle ilgili sıkıntı yaşayabilirsiniz.

Merkür genel olarak aklın kalitesi, ticaret, yakın mesafeli seyahatler, akrabalar ve kardeşler, yazı içeren konular, günlük çalışma hayatı, ev hayvanları, yanınızda çalışan kişiler, kolluk kuvvetleri, işçi ve memur sınıfı gibi konuları içerir.

Şahsi olarak hayatınızın hangi alanlarını ilgilendirdiği ise doğum haritanızdaki ev dağılımınıza bağlıdır.

Allah hepimize sabır versin 🙂

Emaillere dair teknik bir not

Web sitesinden form doldurarak yolladığınız emaillere yaptığım dönüşler bazen “istenmeyen posta” veya “spam” klasörüne gidebiliyor. Bu yüzden o klasörleri de kontrol etmenizi rica edeceğim. Alternatif olarak sosyal medyadan özel mesaj da yollayabilirsiniz. Eğer yakın zamanda form doldurmuş ya da email yollamışsanız lütfen bu klasörleri de kontrol edin.

Ekonomik kriz ve astrolojik göstergeler

İçinde bulunduğumuz ekonomik krizin astrolojik açıdan iki temel göstergesi var, ikisini de daha önce yazmıştım. Birincisi, Türkiye Cumhuriyeti haritasının 7. evinden geçmekte olan Satürn. Halkı temsil eden birinci evin tam karşısında olduğu için halkın baskı altında olduğunu/olacağını bize anlatıyor. İkinci gösterge ise 21 Ocak tutulması. Bu tutulma ile ilgili hemen bir önceki yazımda şöyle demiştim:

Hem güney ay düğümünün hem de Satürn’ün Oğlak’ta olması bize 2019’da halkın yaşayacağı büyük sıkıntıyı ve sınavları anlatıyor. Düğümler Aslan-Kova aksındayken Türkiye için ekonomik kriz bir uyarı olarak karşımıza çıktı. Bu uyarının gereğini yerine getirmedik ve aynı seçimleri yapmaya devam ettik. Bu nedenle de toplumsal tekamül anlamında bu yılın tutulmaları tam bir sonuçlar dönemi olacak.

Özellikle 21 Ocak’taki Ay tutulmasının, ay düğümleri artık burç değiştirmiş olmasına rağmen hala Aslan-Kova aksında gerçekleşecek olması ekonomi açısından çok kötü bir gösterge. Bu durum nerdeyse “1buçuk yıldır hiçbir şey öğrenemediniz ama şimdi öğreneceksiniz” temalı bir finansal tutulma.

Burada anlamamız gereken kritik şey şudur: Astrolojik göstergeler fiziksel tesir değildir. Anlatıcıdır. Anlattıkları olumlu veya olumsuz konuların değişmesi için insanların veya toplumun bir değişiklik göstermesi gerekir.

Dolayısıyla içinde bulunduğumuz ekonomik krizin astrolojik göstergeleri elbette var ancak her zaman olduğu gibi bu sefer de bizim için önemli olan yine tekâmül prensipleri doğrultusunda geçirmemiz gereken değişikliği yaşamamız.

Önümüzde bu konuda bir sınav var. Bu sınav çerçevesinde eğer yaşamamız gereken değerler değişikliğini yaşarsak bu yıl bu ekonomik krizden kurtuluruz. Aksi takdirde ekonomik krizin ne zaman sona ereceğini ne astroloji söyleyebilir ne de ekonomistler.

Astrolojide burçlar nedir, ne işimize yararlar?

Astrolojinin merkezinde harita adını verdiğimiz, belli bir anın gökyüzü resmi bulunmaktadır. Bu resim, yıldızların (5 gezegen ile Güneş ve Ay) yeryüzünden nasıl göründüğünün resmidir. Bu yıldızlar gökyüzünde 12 burçtan oluşan sanal bir burçlar kuşağı üzerinde değişik burçlara dağılmışlardır.

Bu anlamda burçlar, 12 odalı büyük bir evin odalarıdır diyebiliriz. Bu 12 odalı evde 7 yıldız yaşar, her biri belli bir odada yer alır. Bazen birden fazla yıldız aynı odada yer alabilir.

İşte bu odalardan her birine burç diyoruz. Günümüzde bu 12 odadan sadece Güneş’in bulunduğu oda dikkate alınıp Güneş’in olduğu burca o insanın burcu denmektedir. Yani doğum haritasında Güneş’i İkizler’de olan bir insana günümüzde bu insanın burcu İkizler’dir diyoruz. Modern astrolojinin en büyük hatası da burdan başlıyor çünkü astrolojide bir insanın burcu diye bir şey olamaz.

Astrolojide insanın burcu yoktur, doğum haritası vardır ve bu harita 12 burçtan oluşmaktadır. Bu 12 burcun hepsi o insan için geçerlidir çünkü 12 burçtan oluşan 12 ev, o kişinin hayatının değişik yönlerini temsil etmektedir.

Benzer bir şekilde, boş ev diye bir kavram da yoktur çünkü her evin bir yönetici gezegeni vardır ve bu gezegenler harita üzerinde incelenebilir durumdadırlar. Bu yüzden herhangi bir evin veya burcun boş olması o ev için bir şey ifade etmez.

Günümüzde bütün bunlar yanlış anlaşılmıştır. Meşhur astroloji okullarında meşhur astrologların verdiği eğitimlerde de bu hatalar tekrar edilmektedir. Bu hatalar sonucu ortaya çıkan astroloji yanlış olduğu için yanlış sonuçlar verince, astrolojinin itibarı zedelenmiştir. Oysa maalesef astroloji; medyada gördüğünüz bu zırcahil zırvalar değildir.

Astroloji kadim bir gelenektir ve insana faydalı bilgiler içerir.

Seans bilgileri için seans sayfasına bakınız.

2019’a kısa bir bakış

2019 için astrolojik göstergelerin bize neler anlattığına kısaca bakalım. Ana göstergelerimiz; Satürn Oğlak’ta, Jüpiter Yay’da, ay düğümleri Yengeç-Oğlak aksında. Dolayısıyla en büyük vurgu Yengeç, Oğlak ve Yay burçlarında.

Türkiye Cumhuriyeti için bu burçların anlamı ne?

Türkiye Cumhuriyeti haritasında Yengeç halk, Oğlak halkın tam karşısındaki güçler ve tesirler (aklınıza gelebilecek her türlü tesir; doğal afet, ekonomik kriz, yönetimsel baskılar vs.) anlamına gelir. Yay ise ülkemizin kolluk kuvvetlerini (TSK, Emniyet teşkilatı, Jandarma vs.) ve çalışan kesimini anlatır (Türkiye’nin yüzde 40-48’i maaşlı çalışan kesimdir).

Hem güney ay düğümünün hem de Satürn’ün Oğlak’ta olması bize 2019’da halkın yaşayacağı büyük sıkıntıyı ve sınavları anlatıyor. Düğümler Aslan-Kova aksındayken Türkiye için ekonomik kriz bir uyarı olarak karşımıza çıktı. Bu uyarının gereğini yerine getirmedik ve aynı seçimleri yapmaya devam ettik. Bu nedenle de toplumsal tekamül anlamında bu yılın tutulmaları tam bir sonuçlar dönemi olacak.

Özellikle 21 Ocak’taki Ay tutulmasının, ay düğümleri artık burç değiştirmiş olmasına rağmen hala Aslan-Kova aksında gerçekleşecek olması ekonomi açısından çok kötü bir gösterge. Bu durum nerdeyse “1buçuk yıldır hiçbir şey öğrenemediniz ama şimdi öğreneceksiniz” temalı bir finansal tutulma.

Bunun dışında Jüpiter bize kolluk kuvvetleri, yargı, adalet vurgusu yapıyor. Asker ve yargı, 2019’un ana temalarından biri olacak.

2019’da Türkiye için durum özet olarak böyle. Bu tablonun iyileşmesi ancak 80 milyon insanın toplu tekamül hızına ve niteliğine bağlı. Bunun dışında kalan bireysel konular ise farklı. Bunlar doğum haritalarınıza bağlı olarak değişir. Unutmayın ki Titanic battı ama ordan bile kurtulanlar oldu.

Merkür 6 Eylül’e kadar Aslan burcunda

Merkür Aslan burcuna geçiyor ve Eylül’e kadar bu burçta kalacak. Bunun Türkiye için önemi üç evde kendini gösterecek: Ekonomi, komşularla ilişkiler, kapalı kapılar ardında dönen olaylar, oyunlar ve gizli kapaklı işler. Gizli kapaklı işlerden kasıt her zaman olumsuz anlamda değil. Biz haberdar olamıyoruz anlamında. Bu aynı zamanda fetö/pkk ile mücadelede yeni gelişmeler anlamını da taşıyor. Fetö’nün siyasi ayağına dair gelişmeler görülebilir.

Ekonomi gündemde kalmaya devam edecek, çünkü bahsettiğimiz Aslan burcu Türkiye’nin ikinci evi. 2 ve 8inci evler ülke haritalarında finans hattıdır. Temmuz ayında bu hat (Aslan/Kova) üzerinde gerçekleşecek son iki tutulmayı yaşayacağız. Dolayısıyla bu çifte vurgu demek. Bu veriyi, benim astrolojide öncelikli tuttuğum kişinin ve toplumun tekamül yolculuğu üzerinden düşünürsek olumlu yorumlamak mümkün değil. Yaz, ekonomik açıdan sıkıntılı geçecek.

Ancak bir diğer yandan, bu süreçte ohal’in kalkması da mümkün. 19 Temmuz’da sona erecek ohal uygulamasının uzatılmayacağını düşünebiliriz. Çünkü artık yabancı yatırımcıyı uzaklaştıracak hamlelerden uzak durmamız gerekiyor.

Bu iki aylık süreçte, 2019 yerel seçimlerinin erkene alınma olasılığı da olabilir, özellikle de Merkür retrodayken.

Bunun dışında retro sırasındaki açılara bakarak bir şeyler söylemek de mümkün, onu da artık retroya bırakalım yani Temmuz’un ikinci yarısına.

Anneler gününde annelere özel

Tüm annelerin anneler gününü kutlarım. Bu özel güne özel bir teklif sunuyorum. Doğum haritası analizi satın alan annelere, çocuk astrolojisi (0-18 yaş arası için) çalışmasını hediye ediyorum. Doğum haritası analizi, bir insanın kendisini tanıması için en iyi fırsatlardan biridir. Ayrıntılı bilgiyi seans açıklaması sayfasında görebilirsiniz.

Çocuk astrolojisi ise yetişkinler için yapılan çalışmalardan farklıdır. Kapsamı daha dar, daha ziyade çocuğunuzun güçlü yönleri, gelişim alanları, mesleki eğilimlerinden ibaret bir çalışmadır.

Doğum haritası analizi 500TL’dir. Bu yıl anneler için anneler günü kutlaması olarak 200TL değerindeki çocuk astrolojisi çalışmasını bunun yanında hediye olarak alabilirsiniz. Doğum haritası analizi seansı 90 dakika, çocuk astrolojisi seansı ise yarım saattir dolayısıyla randevu planlarken iki saat görüşeceğimizi düşünerek planlamalısınız.

Görüşmeler online görüntülü olarak yapılmaktadır. Anneler gününe özel bu fırsat 15 Mayıs Salı ve 16 Mayıs Çarşamba günü saat 14:00-20:00 arası yapılacak görüşmeler için geçerlidir. Bu nedenle toplamda 7 randevuyla sınırlıdır. İş hayatınız nedeniyle gündüz görüşemiyorsanız akşam 20:00 için randevu alabilirsiniz.

[contact-form][contact-field label=”İsim” type=”name” required=”1″][contact-field label=”E-posta” type=”email” required=”1″][contact-field label=”Telefon ” type=”text” required=”1″][contact-field label=”Sizin ve çocuğunuzun doğum bilgileri (gün, ay, yıl, saat ve şehir olarak)” type=”textarea” required=”1″][/contact-form]

Direndiğimiz yerden kırılacağız, esnediğimiz yerden yüceleceğiz

Ay’ın ışığı küçülmekte ve sıkıntısını yoğun hissetmekteyiz. Yarın gece 22:20 civarında yeniay olacak. Dolayısıyla bugünlerin gerilimi yarına da taşınıyor.

Olay karanlık ay evresinde olmamızdan ibaret değil. Ağustos 2017 tutulmaları, Jüpiter (Ekim) ve Satürn (Aralık) burç değişimlerinin anlattığı konuları yani büyük değişimleri yaşıyoruz.

Günlük bazda bizi huzursuz ettiğini hissettiğimiz ve yaşadığımız olaylar aslında günlük değil, ısrarla işaret ettiğim EKİM ve KASIM aylarının içerdiği büyük değişimlerle alakalı.

Direnmeyi bırakalım ve akan yolları bulalım. Hayat şu anda hiç esnek değil. Direndiğimiz yerden kırılacağız, esnediğimiz yerden yüceleceğiz.

Yeniay haritası:

Doğum Haritası seansı fiyat güncellemesi

20 Ekim 2017 Cuma gününden itibaren doğum haritası seans ücreti telefon ya da online (facetime, whatsapp, facebook messenger, skype, vs.) görüşmede 450TL (bir buçuk saat), yüzyüze görüşmede 650TL (evinizde ya da ofisinizde, iki saat) olacaktır.

Online olarak yapılan (45 dakika) Çocuk astrolojisi (200TL) ve Aşk / İlişki / Uyum astrolojisi (250TL) seanslarında bir değişiklik yoktur.