Bir AstroVole seansı nasıl geçer?

AstroVole’nin en çok ilgi gören seansı, ay düğümleri ve Satürn üzerine kurulu doğum haritası analizidir.Önce kuzey düğümüne bakarız. Burası bize kişinin hayatında alışkınlık kazanamadığı ve alışkanlık kazanabilmesi için sıklıkla karşısına çıkacak konularla ilgili bilgi verir.

Sonra güney düğümünü inceleriz. Burası bize kişinin doğal kabiliyetlerini ve kopması gereken alışkanlıklarını anlatır.

Sonra Satürn’e bakarak kişinin hayatındaki engel, sınır, travma, korku ve benzeri konuları inceleriz.

İşin bu kısmı harita sahibiyle görüşülerek karşılıklı oturttuktan sonra gerisi çorap söküğü gibi gelir. Hangi gök cisminin nerde ne anlattığı, hangisinin destek hangisinin köstek olduğu ayan beyan ortaya çıkar.

Bu konular iyice anlaşıldıktan ve kişinin hangi konuda ne yapması gerektiğini anlattıktan sonra yakın geleceğe geçeriz. Yakın gelecek yakın geçmişin devamı olacağından önce yakın geçmişi konuşuruz (en az üç ay, en fazla iki yıl). Sonra da bu tabloyu gelecek bir yıl üzerine oturttuğumuz zaman kişinin şu anda yaşadığı sorunlarla ilgili neler yapması gerektiği iyice anlaşılır.

Astrolojinin size ne yapmanız gerektiğini söylemesi, geleceği söylemesinden daha önemlidir.

Seans bilgileri icin astrovole.com/seans sayfasına bakın ve mesaj atın.