Örnek Harita Yorumu

Harita okumaya nerden başlanır?

Harita okumaya ay düğümlerinden başlarız. Ay düğümleri bize bir insanın geldiği bu yaşamdaki güçlü ve zayıf özelliklerini anlattığı gibi aynı zamanda nelerle karşılaşacağına dair önemli ipuçları verir.

Ay düğümlerine bakmadan harita yorumlamaya çalışmak boşunadır. Ay düğümleri giydiğiniz gömleğin üst düğmeleridir. Birinci düğmeyi yanlış iliklerseniz gerisini getiremezsiniz. Bu nedenle her astrolog önce ay düğümleri konusunda ustalaşmalıdır.

Bu haritada, güney ay düğümü yengeç, kuzey ay düğümü oğlak burcunda. Bunun bize anlattığı temel şeyler: Bu insanın aile bağları kurmaya çok alışık olduğu, anaç bir tabiatı olduğu, mantıktan çok duygu üzerine kurulu kararlar verdiği, ilişkide arzu ve istekleri konusunda yeteri kadar ısrarcı olmadığı, iş hayatının sertliklerine alışamadığı bunları yabancı karşıladığı, empatisinin çok yüksek olduğu, insan psikolojisinden anladığı fakat duygu sömürüsüne karşı zayıf olduğu, arkadaş canlısı, insan sever bir yapıda olup bu özelliklerinin başkaları tarafından kötüye kullanılma ihtimali olduğu gibi şeyler olarak özetlenebilir. Her düğüm aksı bize birçok şey anlatır. Harita bakarken bunlardan hangilerinin o insanın özelinde daha çok ön plana çıktığı ve hangilerinin onun için daha geçerli olduğunu o insanla konuşarak bulmalıyız. Bir insanla görüşme yapmadan o insanın haritasına bakılmaz. O haritada ona özel göstergeleri iyice ortaya çıkarmak için harita bakma görüşmesi yapılmalıdır. Zaten bu yüzden insanlara yazılı rapor yollamak yerine seans yapıyoruz. Harita sahibiyle ortak çalışmadan harita bakılmaz.

Az önce yazdığım ay düğümü özellikleri çoğunlukla güney ay düğümünün yengeç burcunda olmasıyla alakalıydı. Yani kişinin daha bu dünyaya gelmeden taşıdığı özelliklerle ilgiliydi. Bir de kuzey ay düğümünün durumuna bakalım. Kuzey ay düğümü bize bu insanın geldiği bu yaşamda nasıl özellikler kazanması gerektiğini gösterecek.

Bu bizim için niye önemli?

Çünkü bu insanın transitlerine bakıp gelecek hakkında tahminde bulunmak istersek karşımıza çıkacak olasılıklardan hangilerinin bu insan için geçerli olduğunu buna göre belirleyeceğiz. Bunun nedeni şu: İnsanların başına gelen olaylar, haritada bize kuzey ay düğümünün gösterdiği hedeflere ulaşması için vardır. Dünya hayatında bir ödül ceza sistemi yoktur bir eğitim sistemi vardır. İnsana gösterilen dersler, yaşadıkları olaylardır. Bu olaylar sonucunda insanların bir değişim göstermesi beklenir. Bu değişime kendi değer yargılarımızı katmamalıyız. Bu değişim bize göre iyi ya da kötü olabilir. Önemli olan insanın geldiği bu yaşamda alacağı dersleri alıp gereken gelişmeyi sağlayabilmesidir.

Bu insanın kuzey ay düğümü bize ne anlatıyor?

Bu haritanın kuzey ay düğümü oğlak. Burdan anlamamız gereken şeyler; bu kişinin hayatın soğuk ve acımasız yönlerine karşı bir aşinalık kazanması, hayatın bu yönlerini daha yakından tanıması gerektiğidir. Oğlak, bir toprak burcu olarak soğuktur. Satürn yönetiminde bir burç olarak sert ve acımasız kavram ve olayları anlatır. Bu konuların hayatta sıklıkla karşımıza çıktığı yerlerden biri de iş hayatıdır. Bu kişiyle olan görüşmemizde de, hayatında olup bitenler arasında iş yaşamına dair bu göstergeler net bir şekilde çıkmıştı. Bir iş ortamında olup bitenler onun alışık olduğundan çok daha soğuk ve sertti. Güney ay düğümü yengeç, gittiği her yerde aile sıcaklığı beklemek demektir. Ancak kuzey ay düğümü oğlak, bu sıcaklığın her yerde aranmaması gerektiğini, bunun her yerde bulunamayacağını hatta bulunmasının doğru da olmadığını bize anlatır.

Bu yazılanlar sadece iş hayatı için değil ikili ilişkiler için de geçerlidir. Güney yengeç kuzey oğlak düğümü insanı hayatın diğer alanlarında da buna benzer zorluklarla karşılaşır. Bu kişinin geldiği bu yaşamda biraz daha özgür aile bağları kurması gerektiğinden, geç evlenmesi daha uygundur. Bu tür haritalarda yengeç burcu tarafında ısrarcı olup da yapılan erken evlilikler genelde hüsranla sonuçlanır. Burdaki amaç kişiye; aile bağlarının sıkılığı/gevşekliği konusunda bir ders vermektir.

Bu anlattıklarım sadece evlilik için değil, özel ilişkiler için de geçerlidir. Bu kişi aynı durumları hem uzun süreli hem kısa süreli ilişkilerde, flörtlerde yaşayabilir.

Burda kişinin bağımsızlaşması ve bu bağımsızlığın tadını çıkartması gerekir. Yengeç’ten Oğlak’a yapılan yolculuğun önemli özelliklerinden biri budur.

Ay düğümlerinin element yolculuğu

Ay düğümlerini değerlendirirken sadece bir burçtan ötekine değil aynı zamanda bir elementten başka bir elemente yolculuk olarak da bakılmalıdır. Bu haritada sudan toprağa doğru bir yolculuk var. Yengeç su, oğlak ise toprak burcu. Bunun bizim için anlamı ne? Su elementi hakikatin elementidir, ilahi prensipleri anlatan bir elementtir. Aynı zamanda akışkanlığı ve hareketliliği anlatır. Toprak ise daha dünyevi bir alanı anlatır. Güney düğümü su elementi burcunda olan insanlarda sezgi açıktır tıpkı empati konusunda olduğu gibi. Fakat geldiği bu yaşamda bu kişinin su akışkanlığından toprak durgunluğuna doğru hareket etmesi gerekir. Halk tabiriyle söylemek gerekirse daha ‘cool’ davranmalıdır. Daha soğukkanlı olmayı öğrenmeli, başkalarına gitmektense başkalarının ona gelmesini beklemelidir. Toprak soğuk ve durgundur. Güney düğümü yengeç bu soğuk ve durgun toprak özelliklerini tanıyıp anlamaya çalışmalıdır.

Haritanın diğer unsurları

Ay düğümleriyle ilgili bu kadar özet geçmek bu yazı için yeter. Seanslarda bunları çok daha derinlemesine konuşup tartışıyorum. Kişinin hangi alanlarda değişmesi gerektiğini söylemek astrolojinin birinci işidir. Gelecekte ne olacağını söylemek çok daha sonra gelir. Kaldı ki zaten haritasına uygun biçimde değişebilen bir insan geleceği de yönetecektir.

Bir başka mesele ise, harita yorumlarken haritanın diğer unsurlarını yani gök cisimlerini kuzey/güney ay düğümünün bize gösterdiği doğrultuda yorumlamaktır. Her gök cismi haritada bir sürü şey anlatıyor olabilir. Ancak bunlar arasında kişinin düğümlerine uygun olan anlatımlar geçerlidir. Her gök cismi her haritada aynı anlama gelmez.

Başımızın derdi Satürn

Bir doğum haritasını yorumlarken düğümleri anladıktan sonra bakılması gereken ilk yer Satürn’dür. Satürn bize kişinin geldiği bu yaşamda hayatın hangi alanlarını bir kabus gibi gördüğünü, neleri aşılamaz kabul ettiğini, hayatın hangi alanlarının karşısına bir duvar gibi dikildiğini anlatır. Satürn klasik astrolojide güneş sisteminin bittiği yerdir. Sınırlarımızı veya sınır olduğuna karar verdiğimiz şeyleri anlatır.

Bu haritada Satürn 8. evde kova burcunda yer alıyor. Haritanın 7. ve 8. evlerinin yöneticisi (Satürn, oğlak ve kova burçlarının yöneticisidir).

7. ev; evlilikler, ortaklıklar, eşit ikili ilişkiler, mahkemelerdeki karşı taraflar, düşman olduğu bilinen kişiler gibi konuları anlatır. 8. ev ise; başkalarına ait maddi kaynaklar (7. evin temsil ettiği kişilere ait maddi kaynaklar, eşin veya ortağın maddi durumu gibi), miras, vergi, krediler, borçlar, alacak verecek ilişkileri, kişinin fiziksel ölümü gibi konuları anlatır.

Bu kişinin hayatına baktığımızda yengeçten oğlaka doğru yaptığı yolculuğun ana konularından birinin finans, yatırım, para gibi konular olduğunu görüyoruz. Özellikle uzun süreli ilişkilerde partnere ait maddi kaynakların zayıf olması gibi konular gündeme geliyor. Harita sahibi sadece bu alanda değil, aile ve özellikle baba figürüyle ilgili maddi açıdan önemli dersler yaşıyor.

Satürn; gerek 8. evde olması gerekse 7 ve 8. evlerin yöneticisi olması açısından bu haritada bir sürü anlama gelebilirdi. Ancak sağlıklı bir harita bakma açısından bu verileri kuzey güney ay düğümleri hakkında söylediğimiz ana kulvarla sınırlıyoruz. Bu sayede kişinin geldiği bu yaşamdaki yolculuğunu daha rahat okuyoruz. Diğer türlü astrolojiden faydalanamayız. Astroloji, özellikle de doğum haritası, aşırı derecede kişisel bir alandır.

Gelelim haritanın diğer unsurlarına

Sırada Jüpiter var. Jüpiter bu haritada başak burcunda zararlı olduğu bir konumda. 6. ve 9. evlerin yöneticisi olarak bize pek hoş şeyler anlatmıyor. Bu durumun bu kişiye özel yansımaları bu dönemde günlük iş yaşamıyla (6. ev) ve uzak mesafeli seyahatlerle ilgili (9. ev). Jüpiter’in 3. evde başak burcundaki zararlı konumu bize bu göstergeleri veriyor. Aynı zamanda sağlığı anlatan 6. evle ilgili de minör bazı olaylar var.

Burda özellikle astroloji öğrencileri için altını çizmek istediğim bir husus var. Dikkat ederseniz 3. evdeki Jüpiter’den bahsederken 3. evle ilgili hiçbir şey söylemedim. Çünkü haritada her gök cismi öncelikle yönetici olduğu evlerle alakalıdır. Burda Jüpiter’in 3. evde olması, 3. eve bakmak için öncelikli değil. Çünkü bu haritada 3. ev başak burcunda ve 3. ev hakkında konuşmamız için bu evin yöneticisi olan Merkür’e bakmamız lazım. Evler hakkında konuşmak için o evin içindeki gezegene değil, denk geldiği burcun yönetici gezegenine bakılır. O evin içindeki gezegenlere sonradan ikincil olarak bakarız.

Terazideki Mars

Şimdi bu haritanın en sıkıntılı yerlerinden birine gelmek istiyorum. Bu haritada Mars, zararlı olarak kabul ettiğimiz terazi burcunda ve yönettiği evler açısından (10. ev koç ve 5. ev akrep) bize sıkıntılı durumlar anlatıyor.

10. ev öncelikle anneyi ve kariyeri anlatır. Burda bir karışıklığı engellemek için şunu belirtmekte fayda var: 10. ev kariyer, 6. ev günlük çalışma hayatı. Yani; 10. eviniz süperdir Amerikan başkanı olursunuz ama 6. eviniz kötüyse diğer bütün amerikan başkanlarından daha çok çalışmanız veya daha olumsuz şartlarda çalışmanız gerekir. İkisini birbirinden ayırmayı unutmayın.

5. evin konuları ise cinsellik, flört, kadın erkek ilişkileri, hayatın haz alanları (en sevdiğimiz yemeği yerkenki halimiz 5. ev konusudur), yaratıcılık, eğlence, sanat, kişinin kendi çocukları başta olmak üzere genel anlamda çocuğa ve çocuk yapmaya bakış açısı olarak değerlendirilebilir.

Bunların haricinde yönettiği evlerden bağımsız olarak Mars; yüksek enerjiyi anlatır. Bu enerji hem fiziksel anlamda güçlü olmak, hem libido (cinsel istek) hem de öfke ve saldırganlık anlamına gelir. Mars aynı zamanda savaş gezegenidir.

Bu bilgiler ışığında ay düğümlerini de unutmadan yorumlarsak bu kişinin cinsel isteğinde zaman zaman zayıflık veya bazen cinsel ilişki için uygun adayların kişinin karşısına çıkmaması gibi durumlar görürüz. Harita sahibiyle yaptığımız görüşmede de durumun böyle olduğu ve sıklıkla bu sorunları yaşadığını konuştuk.

10. ev yani kariyerle ilgili durumu düğümlerden bahsederken zaten anlatmıştım. Jüpiter açısından 6. evin de iyi durumda olmadığını konuşmuştuk. Bu kişinin hayatı iş dünyası açısından bir hayli sıkıntılı ve bu sıkıntılar düğümlere dair anlatmak istediklerimle de uyumlu.

İnsan dünyaya başına iş açılsın diye gelir ve bu yaşadıklarımızın sebebi bizim dönüşebilmemiz için bize en uygun malzemeyi sunmaktır. Zaten burdan da anlamalısınız ki hep önümüzdeki işe bakmamız gerekiyor ki bize nasıl bir eğitim sunulduğunu anlayabilelim. Bahsettiğim bu yaşam döngüleri konularını iyice anlamazsanız harita bakamazsınız. Çünkü astroloji seanslarında yaptığım iş, teknik göstergeleri odun gibi yorumlamak değil, bunların kişinin hayatında ne anlattığını ve neleri değiştirmesi gerektiğini göstermektir. Bir doğum haritası analizi seansından ortaya çıkacak esas artı değer budur.

Aslan’daki Ay ve Venüs

Bu göstergeler bu haritada, güney ay düğümünden gelen bütün yengeç anaçlığına rağmen bu kişinin gösterişli feminen, kadınsı tarzını bize anlatıyor. Bu gösteriş, bu yaşam yolculuğunda henüz tamamen açığa çıkmamış olabilir. Oğlak burcu hedeflerine doğru ilerledikçe yıldan yıla daha da açığa çıkacak. Peki burada ne yaptık? Gezegenleri bulunduğu evde mi değerlendirdik? Hayır. Gezegenleri bulundukları burçta değerlendirdik. Bunlar evle ilgili değildi. Zaten aslan bu haritanın 2. evi ve aslanın yöneticisi güneş. 2. ev hakkında konuşmak için güneşe bakacağız. Ay ve Venüs bize daha başka ne anlatıyor diye anlamak için bu gök cisimlerinin yönettiği evler olan 1, 4 ve 11. evlere bakacağız.

1. ev (aynı zamanda yükselen oluyor), kişinin fiziksel özellikleriyle ilgili. Yükselen yöneticisi olan ayın aslandaki durumu bize kişinin görünüm itibariyla yengeç-aslan karışımı bir görünümü olduğunu anlatıyor.

Venüs yönetimindeki 4. ev babayı ve toprağa bağlı konuları (emlak gibi) ve kişinin hem içinde oturduğu evi hem de fiziksel anlamda eve dair anlayışını (dekorasyon gibi, iç mimari gibi) bize anlatıyor. Burda babaya dair gösterge olarak venüsün venüsyen özelliklerini kabul etmiyoruz, eliyoruz. Çünkü baba pek de venüs aslan gibi değil (Ancak transitlerde venüsü yine babanın göstergesi sayacağız çünkü 4. evin yöneticisi). 4. evin baba dışında kalan özellikleriyle ilgili venüsyen durumları kabul ediyoruz ve bunları harita sahibinin güçlü yönleri olarak yorumluyoruz.

Bunun dışında ay, kişinin hayata karşı duygusal tepkilerini anlatır. Bulunduğu burçtaki durumu bu açıdan da değerlendirilmelidir.

Terazideki Güneş ve Merkür

Terazideki Mars’ı zaten değerlendirmiştik. Şimdi bir de Güneş ve Merkür’e bakalım. Bunlar haritada genelde birbirlerine yakın unsurlar olarak yer alırlar. Güneş kişinin bilinç seviyesindeki tabiatına dair bilgi verir. Merkür ise aklın kalitesini, düşünme ve akıl yürütme biçimlerini anlatır. Hem Mars’ın, hem de Güneş ve Merkür’ün terazide bulunması bu kişinin hava elementiyle olan yoğun ilişkisi açısından önemli. Özellikle de 12. evin (psikoloji, zihin) de yöneticisi merkür olunca kişinin düşünce dünyasının zenginliğini fakat aksiyon dünyasının zayıflığını görüyoruz (bu zayıflığı güney ay düğümü yengeçle beraber düşünelim). Burdaki zayıflık gündelik işlerde değil. Hayal edilen şeylerin hayata geçirilmesindeki zayıflık. Yoksa gündelik işlerde maşallah yengeç su gibiyiz.

Sonuç

Bu yazıda, bir seansta yaptığım değerlendirmelerin aşağı yukarı dörtte birini yaptım. Tamamını yapmak mümkün değil çünkü bu ancak harita sahibi biriyle karşılıklı konuşmanın yayınlanmasıyla mümkün, onu da ancak gönüllü biriyle yapabiliriz. Burdaki bilgiler, harita sahibinin onayı dahilinde paylaşılmaktadır.

Yine de bir fikir verdiğini düşünüyorum özellikle de astroloji öğrencileri için. Ancak işimiz burda bitmiyor. Şimdi bu bilgilerin de nasıl değerlendirilmesi gerektiğine biraz bakmaya çalışalım.

Başta da dediğim gibi, en önemli unsurlar kuzey güney ay düğümleri olmak üzere bir doğum haritası analizi seansında kişinin bu bilgileri; hayatının bir kısmını değiştirmek üzere değerlendirmesi gerekir. Çünkü insanın dünyaya gelme nedeni budur. Bu olmasaydı diğer türlü ne biz dünyaya gelirdik ne de dünya diye bir yer olurdu. Bunu anlamadan astroloji yapılmaz. Kişisel astrolojide bunun üzerine kurulu olmayan bütün atıp tutmalar birer çöpten ibarettir.

Dolayısıyla bu kişinin; iş hayatında olup bitenleri daha iyi anlamaya çalışması ve orada dönen mücadeleye daha aktif olarak katılması gerekir. Bu insanın hayatında, kendisi daha saldırgan hale gelmedikçe onu uğraştıran figürler her zaman karşısına çıkacaktır.

Benzer biçimde ikili ilişkilerde de karşısına çıkan (ve çıkamayan) adaylarda anaçlık yapmaktan vazgeçmesi ve daha verici olmak yerine daha alıcı bir konumda olması gerekmekte. Elbette seanslarda bu yazdıklarımı en ince detayına kadar konuşuyoruz. Burda havadan örneklerle bu kadar önemli konuları anlatmak olmaz.

Bir örnek olarak umarım faydalı olmuştur. Doğum haritası analizi seansları için seans sayfasına bakabilirsiniz. Hayırlı haftalar dilerim.