Sedat Peker’in Doğum Haritası

Örnek bir doğum haritası analizi olarak doğum saati bilinmeyen bir haritayı incelemek çok eğitici olabilir. Hazır gündemdeyken Sedat Peker’in doğum saati belli olmayan haritasını incelemek eğitici olacaktır diye düşünüyorum. Hayatına bir hapis tecrübesi olması, yükselenin yengeç olduğunu düşündürebilir (çünkü satürn 12. evde oluyor) ancak bu yükselen tespiti için yeterli değildir. Kaldı ki Peker’in fiziksel görünümü yükselen yengeci andırmıyor. Bu bağlamda yükselen ikizler olma ihtimali biraz daha yüksek ama eldeki veriler bu konuda yeterli değil.

Burada gördüğünüz bu harita, saati bilinmediğinden evleri olmayan ancak kurgusal olarak öğle saati seçilmiş bir haritadır. Astroloji ezoterik bir öğreti olduğundan saati bilinmeyen haritalarda öğle vakti seçilir. Öğle vaktinin ezoterik öğretide özel bir yeri vardır. Bu özel yer Güneş’in tam tepede olması sonucu gölgelerin yok olmasıyla ilgilidir.

Her haritada olduğu gibi burada da işe düğümlerden girişeceğiz. Haritanın kuzey düğümü kovada, güney düğümü aslanda. Bu konumlandırmanın bize anlattığı önemli hususlar; Sedat Peker’in dünyaya liderlik vasıflarıyla geldiği, karar alma mekanizmasının gelişmiş olduğu, bağımsız davranabildiğidir. Bunlar güney aslanın temel özellikleri diyebiliriz.

Ancak kuzey düğümü kova hedeflerine giderken daha fazla sayıda insanı ve toplumu düşünerek karar alması gereken bir yapıya dönüşmesi gerektiğini görüyoruz. Bugünlerde giriştiği işler de biraz bununla alakalı; aslan özelliklerinin bir kısmını terk ederek kova özelliklerini edinmeye başlıyor. 50 yaşına yaklaşmakta olduğunu düşünürsek bu noktaya gelmek için geç bile kalmış olabilir ama 50 yaş çoğunluğa göre yine de iyidir.

Burda şunu gündeme getirmek isterim; insanların kuzey düğümü hedeflerine yönelebilmeleri için hayat onların önüne olaylar çıkartır. Sedat Peker’in bugünlerde yaşadıkları da bununla bir hayli alakalı. Şu son dönemde oluşturduğu çizgisinden ödün vermediği takdirde, haritasının anlattığı önemli dönüşümleri gerçekleştirmiş olarak dünyadan ayrılacaktır. Burda hedefin gerçekleşmesi insanın bu hayatının sonu anlamına gelir demiyorum o başka bir konu. Konuştuğumuz şey ömür süresiyle ilgili değil.

Hapse giriş çıkış tarihlerine baktığımızda (1998-1999) bunun satürn dönüşüne denk geldiğini görüyoruz ki bu durum anlamlı. O halde yükselene dair bir başka ihtimal de 12. evin satürn yönetiminde olması yani oğlak veya kovaya denk gelmesi. bu durumda da yükselen kova veya balık olabilir. Yine de bunlar kesin bir yükselen söylemek için hala yeterli değil.

Sedat Peker’in doğum haritasında kuşkusuz en göze çarpan göstergelerden biri mars ay karşıtlığı. Aslandaki ayla kovadaki marsın karşıtlığı Sedat Peker’in duygu dünyasıyla şiddet (enerji, libido, fiziksel enerji) dünyası arasında bir çelişki olduğunu bize anlatıyor. Ay haritalarda hayata karşı duygusal tepkilerimizi anlatır. Ateş elementindeki ay, Peker’in hızlı parlayıp sönebileceğini gösteriyor. Bu durum öfke kontrolü açısından bir miktar avantajlı. Ancak ay mars karşıtlığı burada; fiziksel şiddeti duygularından bağımsız kullanabildiğini gösteriyor. İşin içine aslandaki güney düğümünün anlattığı liderlik vasıfları da girince düşmanları için çok tehlikeli bir savaşçı ortaya çıkıyor.

Haritasındaki mars venüs üçgeni, ilişkilere entelektüel yaklaşmasının göstergesi (hava grubunda olduğu için). Evlilik için avukatını seçmiş olmasına dair de bir gösterge bu, başka birçok seçeneği varken hava elementi özellikleri ön plana çıkan bir meslek mensubunu seçiyor. Hava en temel ifadesiyle düşünce demektir.

Bu haritanın astroloji öğrencileri tarafından eğitici olabilecek en önemli tarafı aslında yengeçteki güneş ve merkür. Bu göstergeler bize genel-geçer astroloji yapmanın yanlışlığı konusunda fikir verebilir çünkü yengeç gibi su elementi grupları popüler astrolojide haritanın yumuşakçaları gibi düşünülür. Oysa burda karşımızda bir mafya babası var ve güneş ile merkürü yengeçte. İfadesinde yer yer ortaya çıkan ılımlı anlatım ve tavrın burdaki göstergeleri bunlar. Aynı zamanda otoriter-anaç bir yapıya sahip olmasını da anlatıyor. Bu unsurlar aynı zamanda onun kovaya doğru yapması gereken yolculukta da yardımcı.

Bir doğum haritasında saat bilinmeden de söylenebilecek pek çok şey vardır. Burda bunun küçük bir örneğini vermeye çalıştım. Gönül isterdi ki daha fazlasını yazabileyim ama hem elimizde doğum saati yok hem de gündemde çok kritik bir yere oturan bu kişi hakkında her türden tahmini açıktan yazmak astrolog ahlakına uygun değil. Bu yüzden şimdilik sözlerimi şöyle tamamlayacağım: Bir insanın kuzey ay düğümüne uygun davranışları her zaman içinde yaşadığımız büyük sistem tarafından teşvik görür. Bu nedenle Sedat Peker’in bu dönemde yaşadığı deneyimler kendisi için önemli olumsuzluklarla sonuçlanmayacaktır. Sonuçlar dışarıdan bakıldığından nasıl görünürse görünsün, yaşamlar arası tekamül yolculuğu açısından heybesine gereken deneyimi ve değişimi koymuş biri olarak yolculuğunu sürdürecektir.