Blog

Mars – Pluto karşıtlığı sırasında niye kıyamet kopmadı?

Geçen hafta astroloji gündemine oturan konu dolunay ve mars pluto karşıtlığı idi. Buna dair bir sürü kıyamet senaryosu yazıldı. Adalet mitinginin olaylı geçeceği söylendi. Ancak böyle olmadı. Niye olmadı?

Bunun iki ana sebebi var. Birincisi basit: Astrolojide Pluto diye bir gezegen yok. İkincisi, gökyüzü konumu kendi başına olay anlatmaz. Olayları transitlerin (mevcut gökyüzü konumu) bir kişi, olay ya da kurumun haritası üzerine bindirildiğinde ortaya çıkan açılar anlatır.

Yani bugün gökyüzünde filanca açı var şahaneyiz veya filanca açı var battık mahvolduk demek doğru değil. Bunlar ancak sizin doğum haritanız üzerine oturtulduğunda bir açı kuruyorsa anlam kazanır. Diğer türlü sadece günün akışıyla ilgili bazen birkaç saatlik bazen de birkaç günlük çok genel durumlara işaret eder.

Astroloji ve reenkarnasyon

Astrolojiyle ilişkilendirilen en önemli konulardan biri de geçmiş yaşamlardır. Bu konu yeteri kadar anlaşılamadığı için hurafeye açık bir konudur. Şimdi biraz bu konuyu anlamaya çalışalım.

Reenkarnasyon kavramını anlamanın en iyi yolu, son iki yüz yılın neospritualizmini incelemektir. Konunun fikir babaları 19. yy’da Fransa’da yaşamış olan Alan Cardec ile 20. yy’da Türkiye’de yaşamış olan Bedri Ruhselman’dır.

Bunların öğretileri karmaşık gibi görünebilir ama özündeki esaslara bakarak özet çıkarmak mümkündür. 

Şimdi bunların anlattığı reenkarnasyonu size özetlemeye çalışacağım. 

İnsan, belli bir şuur kapasitesini tam olarak gerçekleştirip hayata geçirmek üzere yüzlerce kez dünyaya gelmektedir. Yüzlerce kez dünyaya gelen insanın şuurunda değişiklik son derece yavaş ilerler.

Örneğin; İstanbul’da doğup büyüyen bir insanın bir sonraki yaşamında hemen Latin Amerika’da doğması mümkün değildir. Yaşanan coğrafyanın özellikleri, içinde bulunulan toplumun nüfus yapısı, kullanılan dilin gramer ve semantik özellikleri bir yaşamdan diğerine hemen değişemez. Benzer bir şekilde, bu yaşamında kadın olan birinin bir sonraki yaşamında hemen erkek olması da mümkün değildir.

Bu çok yavaş gelişen değişim sürecindeki insan, dünyaya her gelişinde yavaş yavaş daha karmaşık olaylar dizisiyle karşılaşacaktır. Örneğin dünya seviyesindeki ilk yaşamlarında tanıdığı insan sayısı elli kişiyi geçmezken yolun ilerleyen kısımlarında binlerce insanla muhatap olmak durumunda kalabilir.

Kişinin yaşadığı hayatın karmaşıklık seviyesi bu konuda fikir verebilir ama kimse kimsenin tekamül yolu üzerinde nerde durduğunu söyleyemez. Bu kimsenin haddi değildir.

Dünyada insanın başına gelen aşklar, hastalıklar, iflaslar, köşeyi dönmeler, boşanmalar, evlenmeler, çoluk çocuk vs. hep bu temel prensipler doğrultusunda gelişir.

Reenkarnasyonu gerçekten anlamış biri, bir önceki hayatımda neydim sorusunu sormaya gerek duymaz. Öğrenilmesi gereken şey öğrenilmiştir. Bunun nasıl öğrenildiğinin hatırlanmasına gerek yoktur. Örneğin, 2×5 kaç eder dediğim zaman 10 sayısı hemen aklımızda canlanır ama bunu nerde nasıl öğrendiğimizi hatırlamak zorunda kalmayız. Önemli olan bu bilgidir ve öğrenilmiştir. İlkokuldaydım, sevimli bir öğretmenimiz vardı, çarpım tablosunu öğreniyorduk, yağmurlu bir gündü gibi bilgilere artık gerek kalmamıştır.

Verdiğim bu basit örnek, çok daha karmaşık olaylar için de geçerlidir.

Reenkarnasyon, bilimsel yöntemle de incelenebilir bir alandır ve incelenmiştir. Bu incelemeyi Ian Stevenson adında bir bilim insanı yapmıştır. Araştırmanın önemli bir kısmı Avrupa’da ve Türkiye’de yapıldı. Detayları kendisini internette arayarak bulabilirsiniz. Konu üzerine daha kapsamlı bir bilimsel araştırma henüz yapılmamıştır.

Ay düğümleri ve düşünce gücü

Doğum haritanızı bilmek, düşünce gücünüzü kullanmanızı etkiler.

Her insan dünyaya belli senaryolarla gelir. Doğum haritanız bu senaryolarla ilgili bilgi sağlar. Peki bu bilginin düşünce gücünüzün kullanımıyla ilgisi ne?

Önce düşünce gücüyle ne demek istiyoruz buna açıklık getirelim. İnsana alabildiğine geniş bir düşünce özgürlüğü ve hayal gücü tanınmıştır. Bu alanda limit insanın kendisidir. Bir insan arzu ve isteklerini disiplinli hayal gücüyle gerçekleştirebilir. Aslında insanın hayatı boyunca yaşadıkları bu düşünce / hayal gücüyle çok ilgilidir. Her insan bu sayede olumlu ve olumsuz birçok olayı kendine çeker ve yaşar.

Ancak bunun bir sınırı var. O sınır sizin doğum haritanızda da görülebilen tekamül alanlarınızla ilgilidir. Örneğin hayatının belli bir döneminde tekamül planı gereği sanatla uğraşması şart olan bir insan o dönem için sanattan çok uzak bir iş hayal ederse gerçekleşmez.

Benzer biçimde, bu yaşamda tekamül senaryosu gereği geç evlenmesi icab eden biri erken bir evliliği kendine çekemez.

Burada amaç size eziyet etmek değildir. Kim bilir kaçıncı yaşamınız ve kim bilir hangi öğrenme ihtiyaçlarıyla dünyaya geldiniz. Şu anda yaşadığınız bu dünya hayatında öğreneceğiniz şeyleri mutlaka öğreneceksiniz. Bunlarla ters düşmeyen her şeyi de düşünce / hayal gücünüzle elde etmeniz ve yaşamanız mümkündür.

Haritanızda bu alanları ve sınırları anlatan unsurlar; ay düğümleri, Satürn ve doğumumuzdan hemen önceki tutulmadır. Hayatınızın bir kısmını bunların anlattığı doğrultuda düzenlerseniz hayatın terslikleri azalır.

Astrolojide insanların burcu yoktur, haritası vardır. 12 burcun 12’side hayatın değişik alanlarında değişik ölçülerde hepimiz için geçerlidir. Astroloji yaşadıklarımızın sebebi değil anlatıcısıdır. 

Astroloji size ne yapmanız gerektiğini anlatır

Astrolojinin size ne yapmanız gerektiğini söylemesi, geleceği söylemesinden daha önemlidir. Doğum haritası seanslarında özellikle buna öncelik veririm.

Doğum haritanızda yaşam boyu nelerle uğraşacağınız görünür. Bunlar olayları, kavramları ve kişileri içerir. Doğum haritası üzerinden kimin niçin karşınıza çıktığını anlamak mümkündür. O insana nasıl davranmanız gerektiğini de anlayabilirsiniz.

Bir iş yerinde arka arkaya sürekli benzer sorunlar yaşatan insanların niye karşınıza çıktığı ve sizin hangi yöne doğru değişmeniz gerektiği doğum haritanızdan anlaşılır. Bunu anlayıp gereken değişimi gerçekleştirdiğiniz zaman ya o insanların davranışı değişir ya da sizden uzaklaşırlar.

Aynı şey ilişkileriniz ve evliliğiniz için de geçerlidir. Belli tipte insanların belli özelliklerle karşınıza çıkmasının bir nedeni var. Bu nedeni anladığınızda ve nasıl değişmeniz gerektiğini gördüğünüz zaman hayatınız kolaylaşır.

Astroloji yaşadıklarımızın sebebi değil anlatıcısıdır. İnsanların burcu yoktur haritası vardır. Astroloji, astrolojiden ibaret değildir.

Seans bilgileri için seans sayfasına bakabilirsiniz.